Zurina Majid <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2299097498486129935\x26blogName\x3dZurina+Majid\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zuryna.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zuryna.blogspot.com/\x26vt\x3d-2210775171145360540', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
zurina's
I'm your master


Your photo here.

Welcome! I am Zurina.
disinilah tempat mencarut.disini juga tempat mengarut. aku malas menjaga hati orang.jadi,kalau kau tak suka hati kau disakitkan,nyah dari sini.
I'm MARRIED.


*kepada sesiapa yang follow, tinggalkan link dekat Chatbox. Mudah untuk aku beramah mesra bersama kamu. TERIMA KASIH*

THE ROCK ♥


Your photo here.


misi bantuan

nak derma darah
nak kasut VANS
nak sambung degree
nak title Ir.
nak kumpul duit
nak Mini Cooper

masih ada jalan keluar

BLOGGER.com
Facebook
Twitter
Tumblr

warisan artifak negara.

March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
February 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
October 2010
November 2010
December 2010
January 2011
February 2011
March 2011
***
***

tabung sekolah


hit counter
hit counter

Tuesday, August 31, 2010

Hello. Harini ialah 31 Ogos 2010. Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke 53. Dengan tema 1 Malaysia Menjana Transformasi.

selamat hari kemerdekaan diucapkan. Sambutlah hari bertuah ini dengan penuh kesederhanaan dan kesyukuran. Walaupun aku tak involve dengan ape-ape event bersempena dengan Hari Merdeka ni, tapi jangan ingat aku ni tak patriotik dan tak bersemangat. Hoho.

jadi, bersempena dengan merdeka ni, marilah kite merapatkan ukhuwah sesama kite. Bukan saje dengan insan yang sekaum, sebangsa dan seagama dengan kite, tapi dengan semua orang.

alright? Have a great Merdeka Day. Oh, jangan lupe. Panjatkan kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana terus mengurniakan keamanan dan kemakmuran ke atas negara ini walaupun ade pihak di luar sane gembire menghuru-harakan maruah negara. Semoga pihak itu mendapat balasan yang setimpal. Hmmm.

post signature2:00 AM