Zurina Majid <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2299097498486129935\x26blogName\x3dZurina+Majid\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zuryna.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zuryna.blogspot.com/\x26vt\x3d-2210775171145360540', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
zurina's
I'm your master


Your photo here.

Welcome! I am Zurina.
disinilah tempat mencarut.disini juga tempat mengarut. aku malas menjaga hati orang.jadi,kalau kau tak suka hati kau disakitkan,nyah dari sini.
I'm MARRIED.


*kepada sesiapa yang follow, tinggalkan link dekat Chatbox. Mudah untuk aku beramah mesra bersama kamu. TERIMA KASIH*

THE ROCK ♥


Your photo here.


misi bantuan

nak derma darah
nak kasut VANS
nak sambung degree
nak title Ir.
nak kumpul duit
nak Mini Cooper

masih ada jalan keluar

BLOGGER.com
Facebook
Twitter
Tumblr

warisan artifak negara.

March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
February 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
October 2010
November 2010
December 2010
January 2011
February 2011
March 2011
***
***

tabung sekolah


hit counter
hit counter

Wednesday, December 8, 2010

Dengan ini, saya Zurina Majid ingin mengumumkan bahawa semakin hari, saya semakin kurus.

Inilah trademark saya, Buncit itu Seksi.

Statement ini dibuat atas permintaan seorang Hamba Allah yang sengal lagi masok ayer yang bernama Syahin Azmi yang menyuruh saya membuat pengumuman ini. Padahal umum sudah mengetahui kenyataan ini adalah dusta sama sekali.

Di kesempatan ini juga, pengakuan terbuka mahu dibuat. Saya dengan rasminya telah dicilok oleh mamat sengal masok ayer gilos kuasa 18 ini. Sesungguhnya Hamba Allah ini nyaris-nyaris membuatkan saya gila dan mereng seperti beliau. Wahai Syahin Azmi, go away. aku hampir gila. HAHAHA

Wahai Hamba Allah, sudahkah anda gumbira dengan pengakuan ini? kalau tak gumbira, meh sini aku nak lempang kau laju-laju. HAHA

NotamintakKaki : menyesal ade blog. aku telah dieksploitasi dengan mudahnya. hahaha.

post signature


9:39 AM