Zurina Majid <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2299097498486129935\x26blogName\x3dZurina+Majid\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://zuryna.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://zuryna.blogspot.com/\x26vt\x3d-2210775171145360540', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
zurina's
I'm your master


Your photo here.

Welcome! I am Zurina.
disinilah tempat mencarut.disini juga tempat mengarut. aku malas menjaga hati orang.jadi,kalau kau tak suka hati kau disakitkan,nyah dari sini.
I'm MARRIED.


*kepada sesiapa yang follow, tinggalkan link dekat Chatbox. Mudah untuk aku beramah mesra bersama kamu. TERIMA KASIH*

THE ROCK ♥


Your photo here.


misi bantuan

nak derma darah
nak kasut VANS
nak sambung degree
nak title Ir.
nak kumpul duit
nak Mini Cooper

masih ada jalan keluar

BLOGGER.com
Facebook
Twitter
Tumblr

warisan artifak negara.

March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
February 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
October 2010
November 2010
December 2010
January 2011
February 2011
March 2011
***
***

tabung sekolah


hit counter
hit counter

Tuesday, March 15, 2011

misi penculikan Perdana Menteri Uganda Part III
rancangan berjalan dengan lancar walaupun terpaksa menggunakan taktik tak berape suci terhadap Tuan Presiden.

walau apa pun. persepakatan telah dicapai.

MOU telah ditandatangani.
*sila rujuk akhbar-akhbar utama untuk melihat gambar Upacara Menandatangani Memorandum Persefahaman yang bertempat di Dewan Konvensyen Jubli Emas Perak Gangsa.*

doakan aku berjaya dalam melakukan misi ini.

jutaan terima kasih juga diucapkan kepada Encik Itik yang telah bersusah payah menghulurkan idea bernas dan memberi pandangan beliau dalam setiap tindak tanduk aku.

juga terima kasih diucapkan kepada Zarith yang bersekongkol denganku. tanpa peras ugut dari pihak Zarith, misi ini juga adalah agak mustahil untuk dilaksanakan.

ape-ape pun.

WE DID IT!

tinggal waktu untuk melaksanakannya sahaja.

wish me luck people ;)


3:31 AM